REGULAMIN

 

REGULAMIN obowiązujący od dnia 13 stycznia 2017 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sleekshop.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę:


  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu przy czym zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych, wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 5. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 6. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów.

 

IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom rzeczy wolne od wad.

 

 1. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Wymagane jest podanie kompletnych danych (adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail) Kupującego. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Sklep wystawia Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.

 

V. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest 
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez  danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie.
 4. Klient może przeglądać własne dane osobowe, dokonywać ich modyfikacji a także zażądać usunięcia jego danych z bazy sklepu poprzez przesłanie takiego żądania na adres e-mail biura Sklepu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia .
 2. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie: zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sklepu (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych), otrzymania informacji od serwisu Dotpay S.A. lub eService Sp. z o.o. o opłaceniu zamówienia (w przypadku w.w. elektronicznych przelewów).
 3. Przelewu do Sklepu należy dokonywać na następujące konto: Nr konta:
 4. Podczas dokonywania przelewu w tytule należy podać numer zamówienia.

 

VII. WARUNKI DOSTAWY I DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW

 

 1. Sklep dostarcza towary wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Sp. z o.o. oraz firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
 4. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący chyba, że zamówienie spełnia warunki do bezpłatnej dostawy i określone są w Cenniku Transportu wskazanym na stronie Sklepu w zakładce KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. Jeżeli Kupujący zamówi towar niedostępny w magazynie, zostanie on poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia pocztą e-mail.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

          Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sklep, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

 

IX. RĘKOJMIA

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres e-mail biura Sklepu sleekshop.pl.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji FORMULARZ REKLAMACJI. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 10. Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres: 
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.sleekshop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sleekshop.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę:


  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu przy czym zmiany te nie dotyczą zamówień już złożonych, wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet, adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 5. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 6. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
 9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć oraz logotypów.

IV. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom rzeczy wolne od wad.
 1. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Wymagane jest podanie kompletnych danych (adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail) Kupującego. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania.
 3. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep wysyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Sklep wystawia Kupującemu dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest 
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez  danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie.
 4. Klient może przeglądać własne dane osobowe, dokonywać ich modyfikacji a także zażądać usunięcia jego danych z bazy sklepu poprzez przesłanie takiego żądania na adres e-mail biura Sklepu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia .
 2. Zamówienie jest traktowane jako opłacone w momencie: zaksięgowania przelewu bankowego na koncie bankowym Sklepu (w przypadku tradycyjnych przelewów bankowych), otrzymania informacji od serwisu Dotpay S.A. lub eService Sp. z o.o. o opłaceniu zamówienia (w przypadku w.w. elektronicznych przelewów).
 3. Przelewu do Sklepu należy dokonywać na następujące konto: Nr konta:
 4. Podczas dokonywania przelewu w tytule należy podać numer zamówienia.

VII. WARUNKI DOSTAWY I DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW

 1. Sklep dostarcza towary wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Sklep dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost Sp. z o.o. oraz firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
 4. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący chyba, że zamówienie spełnia warunki do bezpłatnej dostawy i określone są w Cenniku Transportu wskazanym na stronie Sklepu w zakładce KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. Jeżeli Kupujący zamówi towar niedostępny w magazynie, zostanie on poinformowany o przewidywanym terminie realizacji zamówienia pocztą e-mail.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

          Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Sklep FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

IX. RĘKOJMIA

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana na adres e-mail biura Sklepu sleekshop.pl.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji FORMULARZ REKLAMACJI. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 10. Klient zobowiązany jest odesłać do Sklepu odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres: 
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na wskazany adres za pobraniem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.sleekshop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.